Cáp điện lực ruột đồng , cách điện XLPE, vỏ PVC . CXV 1, 2, 3, 4 ruột

Cáp-điện-lực-ruột-đồng-cách-điện-XLPE-vỏ-PVC-.-CXV-1-2-3-4-ruột