Cáp trung thế ruột đồng cách điện XLPE, vỏ PVC . CXV

Cáp-trung-thế-ruột-đồng-cách-điện-XLPE-vỏ-PVC-.-CXV