Cáp trung thế ruột nhôm, cách điện XLPE, vỏ PVC. AX1V

Cáp-trung-thế-ruột-nhôm-cách-điện-XLPE-vỏ-PVC.-AX1V