Cáp trung thế treo ruột nhôm, lõi thép, cách điện XLPE, vỏ PVC . AsXV

Cáp-trung-thế-treo-ruột-nhôm-lõi-thép-cách-điện-XLPE-vỏ-PVC-.-AsXV