Cáp vặn xoắn hạ thế ruột nhôm, cách điện XLPE . LV-ABC

Cáp-vặn-xoắn-hạ-thế-ruột-nhôm-cách-điện-XLPE-.-LV-ABC