Dây điện lực ruột đồng, cách điện PVC . CV

Dây-điện-lực-ruột-đồng-cách-điện-PVC-.-CV