Nghị Quyết cử ông Nguyễn Thế Anh giữ chức Tổng Giám Đốc

nghi quyet nguyen the anh