Nghị quyết Miễn Nhiệm Phó tổng giám đốc

nghi quyet mien nhiem hoang dinh hung