1. TỔNG QUAN
– Dùng để sản xuất dây cáp điện
2. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
– TCVN 5934
3. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY.
Điện trở suất ≤ 0,02830 Ωmm2/m hoặc sản xuất theo yêu cầu khách hàng
– Suất kéo đứt 103 ÷ 138 N/mm2 hoặc sản xuất theo yêu cầu khách hàng
– Độ giãn dài ≥ 5% hoặc sản xuất theo yêu cầu khách hàng