AXV – 0,6/1 kV

CP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ 1 ĐẾN 4 LI, RUỘT NHƠM, CCH ĐIỆN XLPE, VỎ PVC.

TỔNG QUAN.
– Cp AXV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện p 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
TIU CHUẨN P DỤNG.
– TCVN 5935-1 / IEC 60502-1.
– TCVN 6612 / IEC 60228.
NHẬN BIẾT LI CP.
– Bằng băng mu:
+ Cp 1 li : Mu tự nhin, khơng băng mu.
+ Cp nhiều li: Băng mu đỏ – vng – xanh – khơng mu
– Hoặc theo yu cầu khch hng.
CẤU TRC CP.
– (1) Ruột dẫn bằng nhơm.
– (2) Cch điện: XLPE.
– (3) Lớp độn: Điền đầy bằng PP quấn băng PET hoặc PVC.
– (4) Vỏ bọc bn ngồi: PVC.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA CP.
– Cấp điện p U0/U: 0,6/1 kV.
– Điện p thử: 3,5 kV (5 pht).
– Nhiệt độ lm việc di hạn cho php của ruột dẫn l 90°C .
– Nhiệt độ cực đại cho php của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây 250°C .

Tải xuống Catalog