AXV/DTA – 0,6/ 1kV

CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ 1 ĐẾN 4 LÕI, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP 2 LỚP BĂNG KIM LOẠI, VỎ PVC.

1. TỔNG QUAN.
– Cáp AXV/DTA dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện ngầm, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
2. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG.
– TCVN 5935-1 / IEC 60502-1
– TCVN 6612 / IEC 60228
3. NHẬN BIẾT LÕI CÁP.
– Bằng băng màu:
+ Cáp 1 lõi : Màu tự nhiên, không băng màu.
+ Cáp nhiều lõi: Băng màu đỏ – vàng – xanh – không màu.
– Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
4. CẤU TRÚC CÁP.
– (1) Ruột dẫn bằng nhôm.
– (2) Cách điện: XLPE .
– (3) Lớp độn: Điền đầy bằng PP hoặc PVC.
– (4) Lớp bọc bên trong: Quấn băng PET hoặc ép đùn PVC.
– (5) Giáp bảo vệ: Giáp 2 lớp băng nhôm (DATA) cho cáp 1 lõi và 2 lớp băng thép (DSTA)cho cáp từ 2 đến 4 lõi.
– (6) Vỏ bọc bên ngoài: PVC.
5. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA CÁP.
– Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
– Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
– Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 90°C .
– Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 250°C .

Tải xuống Catalog