Cáp Trung Thế Treo Có Màn Chắn Ruột Dẫn, Có Vỏ – 24kV

1. TỔNG QUAN
– Cp trung thế treo dùng để truyền tải, phn phối điện, cấp điện p 12/20(24) kV hoặc 12,7/22(24)kV, tần số 50Hz, lắp đặt trn cột.
– Nhiệt độ lm việc di hạn cho phép đối với cpl 900C.
– Nhiệt độ cực đại cho php khi ngắn mạch l 2500C,
– Với thời gian không quá 5 giây.
2. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
– Ty theo yu cầu của khch hng, CADIVI cĩ khả năng sản xuất Cp trung thế treo ở cấp điện p12/20(24) kV hoặc 12,7/22(24) kV theo tiu chuẩn
– TCVN 5935-1995/ IEC502
3. NHẬN BIẾT DÂY
– Bằng màu cách điện : Màu đen.
– Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
4. CẤU TRÚC DÂY
Cấu tạo cáp
*.  Ruột dẫn: ruột dẫn xoắn đồng tâm không cán ép chặt được xoắn từ các sợi đồng cứng, nhôm cứng hoặc là loại dây nhôm l.i thép (As), có hoặc không có chống thấm ruột dẫn.
*.  Màn chắn ruột: là một lớp bọc bằng vât liệu bán dẫn.
*.  Lớp cách điện: bằng XLPE
*.  Vỏ bọc bên ngoài: bằng PVC hoặc HDPE