CVV – 0,6/1 kV

CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ, 1 ĐẾN 4 LÕI, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ PVC

TỔNG QUAN.
– Cáp CVV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG.
– TCVN 5935-1/ IEC 60502-1
– TCVN 6612/ IEC 60228
NHẬN BIẾT LÕI CÁP.
– Bằng màu cách điện hoặc vạch màu
+ Cáp 1 lõi : Màu đen.
+ Cáp nhiều lõi: Màu đỏ – vàng – xanh – đen.
– Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA CÁP.
– Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
– Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
– Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 70°C .
– Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là:
 140°C , với tiết diện lớn hơn 300mm2.
 160°C , với tiết diện nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2.

Tải xuống Catalog