Dây đơn cứng lõi đồng, bọc nhựa PVC

TỔNG QUAN.
– Dây CV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 450/750 V, lắp đặt cố định.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

– TCVN 6610-3 / IEC 60227-3
– TCVN 6612 / IEC 60228

NHẬN BIẾT DÂY
– Bằng màu cách điện : Màu đen.
– Hoặc theo yêu cầu khách hàng.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY.
– Cấp điện áp U0/U: 450/750 V.
– Điện áp thử: 2,5 kV (5 phút).
– Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 70 °C.
– Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là:
 140 °C, với tiết diện lớn hơn 300mm2.
 160 °C, với tiết diện nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2

 

Ngoài ra VITHAICO cũng có thể sản xuất các loại dây khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

Tải xuống Catalog