TrCX – 0,6/1 kV

CÁP TRIPLEX RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE

TỔNG QUAN
– Cáp TrCX dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
– TCVN 6612 / IEC 60228
– TCVN 5935-1 / IEC 60502-1
– TCVN 5064 – 1994; TCVN 5064 : 1994/SĐ 1 : 1995
NHẬN BIẾT LÕI CÁP.
– Bằng vạch màu trên cách điện màu đen:
 Đỏ – vàng – xanh
– Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA CÁP.
– Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
– Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
– Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 90°C.
– Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 250°C.

Tải xuống Catalog