Quyết định Miễn nhiệm Phó tổng giám đốc

quyet dinh mien nhiem hoang dinh hung