Dây cáp điện Việt Thái

DÂY ĐIỆN BỌC NHỰA PVC
Chi tiết
Dây đơn cứng lõi đồng, bọc nhựa PVC
Chi tiết