BẢNG GIÁ

TÊN FILE ĐỊNH DẠNG KÍCH THƯỚC NGÀY PHÁT HÀNH TẢI VỀ
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM VIET THAI CABLE PDF 47.5M 01/01/2020
DÂY ĐƠN CỨNG - RUỘT ĐỒNG - 0.6/1kV (VC, CV) PDF 1.2M 01/01/2020
DÂY ĐƠN MỀM - RUỘT ĐỒNG - 0.6/1kV (VCm) PDF 1.1M 01/01/2020
DÂY ĐÔI MỀM - RUỘT ĐỒNG - 0.6/1kV (VCmd, VCmo) PDF 1.6M 01/01/2020
DÂY MỀM TRÒN - RUỘT ĐỒNG - 300/500V (VCmt) PDF 1.4M 01/01/2020
CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ - RUỘT ĐỒNG - 300/500V (CVV) PDF 1.3M 01/01/2020
CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ - RUỘT ĐỒNG - 0.6/1kV (CVV) PDF 3.8M 01/01/2020
CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ - RUỘT ĐỒNG - 0.6/1kV (CXV) PDF 3.8M 01/01/2020
CÁP NGẦM HẠ THẾ - RUỘT ĐỒNG - 0.6/1kV (CVV-DTA) PDF 3.9M 01/01/2020
CÁP NGẦM HẠ THẾ - RUỘT ĐỒNG - 0.6/1kV (CXV-DTA) PDF 3.9M 01/01/2020
CÁP DUPLEX - RUỘT ĐỒNG - 0.6/1kV (DuCV) PDF 0.9M 01/01/2020
CÁP ĐIỆN KẾ - RUỘT ĐỒNG - 0.6/1kV (DK-CVV) PDF 1.5M 01/01/2020
CÁP HẠ THẾ VẶN XOẮN - 0.6/1kV (LV ABC) PDF 2.2M 01/01/2020
DÂY NHÔM CỨNG - RUỘT NHÔM - 0.6/1kV (AV) PDF 1.0M 01/01/2020
CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ - RUỘT NHÔM - 0.6/1kV (AXV) PDF 2.4M 01/01/2020
CÁP NGẦM HẠ THẾ - RUỘT NHÔM - 0.6/1kV (AXV-DTA) PDF 3.4M 01/01/2020
CÁP DUPLEX - RUỘT NHÔM - 0.6/1kV (DuAV) PDF 1.0M 01/01/2020
DÂY TRẦN XOẮN (A,C,ACSR) PDF 1.4M 01/01/2020
CÁP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI - RUỘT ĐỒNG MẠ THIẾC - 1.5kV/DC (H1Z2Z2-K) PDF 0.7M 01/01/2020
         
         

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: