THÔNG BÁO

 

Nghị quyết Hội đồng quản trị (Bầu Chủ tịch HĐQT) NK 2018 – 2023

27/03/2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự hợp Đại hội cổ đông thường niên 2019 

27/03/2019

Thông báo điều chỉnh ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2019

13/03/2019

Tài liệu đại hội cổ đông 2019

09/03/2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 
   
   
   
   
   
   
   

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp đại hội cổ đông thường niên 2019

13/02/2019

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

01/02/2019

Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

25/01/2019

Quyết định miễn nhiệm phó Tổng Giám Đốc

25/01/2019

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

24/01/2019

Quyết định cử ông Nguyễn Thế Anh giữ chức Tổng Giám Đốc

23/01/2019

Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám Đốc

23/01/2019

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

17/01/2019

Đính chính báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

18/01/2019

Nghị quyết cử bà Mai Phan Cẩm Tú đảm nhận công tác Kế Toán Trưởng

15/01/2019

Nghị quyết cử ông Phan Hoàng Tuấn giữ chức quyền Chủ tịch HĐQT

10/01/2019

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

08/01/2019

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

08/01/2019

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

19/12/2018

Nghị quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT, miễn nhiệm chức vụ TGĐ

12/12/2018

Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ thư ký công ty

12/12/2018

Quyết định ban hành quy chế tài chính (Công ty CP dây cáp điện Việt Thái)

06/12/2018

Bổ nhiệm Giám đốc tài chính

06/12/2018

Quyết định miễn nhiệm Kế toán trưởng

06/12/2018

Nghị quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT

06/12/2018

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

01/11/2018

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng

22/10/2018

Quyết định nghỉ việc phó Tổng Giám Đốc

03/10/2018

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng

22/10/2018

Quyết định nghỉ việc phó Tổng Giám Đốc

03/10/2018

popup

Số lượng:

Tổng tiền: