THÔNG BÁO

THÔNG BÁO     THỜI GIAN

XEM/TẢI VỀ

Thông báo miễn nhiệm Tổng Giám đốc     20/07/2020
Thông báo miễn nhiệm và điều đồng CBNV     20/07/2020
Nghị quyết thay đổi ban điều hành     20/07/2020
Thông báo bổ nhiệm Tổng Giám Đốc     20/07/2020
Thông báo ủy quyền công bố thông tin     23/06/2020
Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông     23/06/2020
Thay đổi ủy quyền công bố thông tin     15/06/2020
Hợp đồng kiểm toán     15/06/2020
Quyết định chọn Công ty kiểm toán     13/06/2020
Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng Giảm đốc     11/06/2020
Quyết định lập Công ty TNHH Cáp Điện VTC     10/06/2020
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu     05/06/2020
Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc      30/05/2020
Về việc cơ cấu bộ máy tổ chức có thẩm quyền của HĐQT     30/05/2020
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi ngày 28/05/2020     30/05/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu     22/05/2020
Về việc thôi giữ chức vụ Tổng Giám Đốc     09/05/2020
Về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng     08/05/2020
Về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng     08/05/2020
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh Mekong     23/04/2020
Thông báo về việc thành viên HĐQT từ nhiệm     15/04/2020
Quyết định lập chi nhánh tại Cần Thơ     26/03/2020
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh     24/03/2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020     14/03/2020
Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020     14/03/2020
Quyết định lập Chi nhánh tại Thành phố Hồ chí Minh     13/03/2020
Thông báo về việc thay đổi Nhận diện thương hiệu     31/12/2019
Quyết định bổ nhiệm Kế Toán Trưởng     04/10/2019
Quyết định miễn nhiệm Kế Toán Trưởng     04/10/2019
Quyết định miễn nhiệm Giám Đốc Tài Chính     04/10/2019
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đăng ký thay đổi lần thứ 6)     16/09/2019
Quyết định miễn nhiệm quyền Tổng Giám Đốc     09/09/2019
Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám Đốc     09/09/2019
Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc     09/09/2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng     13/08/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng      06/08/2019
Quyết định bổ nhiệm quyền Tổng Giám Đốc     27/07/2019
Quyết định miễn nhiệm Tổng Giám Đốc     27/07/2019
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn     26/07/2019
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn     24/07/2019
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn     24/07/2019
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn     20/07/2019
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn     20/07/2019
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn     19/07/2019
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn     19/07/2019
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn     10/07/2019
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn     10/07/2019
Quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019     13/06/2019
Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn     31/05/2019
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn     31/05/2019
Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty     11/05/2019
Giải trình báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán     25/04/2019
Công văn giải trình BCTC năm 2018     11/04/2019
Nghị quyết Hội đồng quản trị (Bầu Chủ tịch HĐQT) NK 2018 – 2023     27/03/2019
Thông báo điều chỉnh ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2019     13/03/2019
Tài liệu đại hội cổ đông 2019     09/03/2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự hợp Đại hội cổ đông thường niên 2019     13/02/2019
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp     01/02/2019
Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty     25/01/2019
Quyết định miễn nhiệm phó Tổng Giám Đốc     25/01/2019
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn     24/01/2019
Quyết định cử ông Nguyễn Thế Anh giữ chức Tổng Giám Đốc     23/01/2019
Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám Đốc     23/01/2019
Đính chính báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng     18/01/2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng     17/01/2019
Nghị quyết cử bà Mai Phan Cẩm Tú đảm nhận công tác Kế Toán Trưởng     15/01/2019
Nghị quyết cử ông Phan Hoàng Tuấn giữ chức quyền Chủ tịch HĐQT     01/11/2018
Báo cáo về ngày chở về thành cổ đông lớn     01/11/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng     01/11/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng     01/11/2018
Nghị Quyết Miễn nhiệm thành viên HĐQT, Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc     01/11/2018
Nghị Quyết Miễn nhiệm chức vụ thư ký công ty     01/11/2018
Quyết định ban hành  quy chế tài chính ( Công ty Cổ Phần Dây Cáp Điện Việt Thái)     01/11/2018
Bổ nhiệm giám đốc tài chính     01/11/2018
Quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng     01/11/2018
Nghị quyết miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị     01/11/2018
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn     01/11/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu  của người nội bộ của công ty đại chúng     01/11/2018
Quyết định nghỉ việc Phó Tổng Giám Đốc công ty     01/11/2018
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn     01/11/2018
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn     01/11/2018
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn     01/11/2018
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn     01/11/2018
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn     01/11/2018
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn     01/11/2018
Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc công ty     01/11/2018
Quyết định về việc bổ nhiệm người phụ trách công ty     01/11/2018
Thông báo thay đổi nhân sự     01/11/2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017     01/11/2018
Thông báo về việc đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016     01/11/2018
Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017     01/11/2018
Thông báo miễn nhiệm thành viên HĐQT     01/11/2018
Bảng giá đại lý hiện hành áp dụng từ 28/12/2016     01/11/2018
         
         

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: